Senaste inläggen

Av Gun Pålsson - 13 juni 2018 00:53

Budskap 1 kort   25 kr  Val från alla lekarna

 

 

3 kortsläggning   40 kr  Val från alla lekarna

 

 

Kortläggning För själsfrände  50 kr

Syftet med relationen

Hinder i relationen

Änglarnas vägledning

Troligt resultat, baserat på nuvarande omständigheterKortläggning för ny kärlek  50 kr

Hur man förbereder sig för att möta den nya personen

Den andra personens hinder

Dina hinder

Änglarnas vägledning för att hela dessa

Änglarnas budskap om den nya relationenKortläggning för Livssyfte 50 kr

Vad du har lärt dig i det förflutna

Vad du lär dig för närvarande

Vilka steg du ska ta just nu

Hur du bäst kan hjälpa andra

Ditt livssyfteKortläggning för rikedom  75 kr

Vad du lärde dig om pengar som barn

Din nuvarande tankar om pengar

Hinder för rikedom

Änglarnas vägledning om rikedom

Ditt näst bästa steg att ta

Vad du kan förvänta dig när du har tagit detta steg

Hur du behåller överflödet i ditt livKortläggning för Healing  75 kr

Tidigare problem som har med hälsan att göra

Nuvarande problem som har med hälsan att göra

Änglarnas vägledning om helande

Det du fortfarande lär dig

Läxan i denna situation

Resultatet, baserat på nuvarande omständigheterKortläggning för kontakt med skyddsängel (eller älskad bortgången)  40 kr

Budskap om vem som är med dig

Budskap från din ängel eller älskad bortgången

Hur din ängel eller älskade bortgången hjälper digKortläggning för vad dina änglar vill att du skall veta  50 kr

Allmänt tema för dagen, situation eller relation

Möjligt hinder

Änglarnas vägledning för att hela denna blockering

Troligt resultat, baserat på nuvarande tankar och omständigheterKortläggning för framtiden   40 kr

Nutid

Omedelbar framtid

Tre månader framåtHelhet mellan skeenden och händelser   250 kr

1. Personlighet under perioden

2. Ekonomi

3. Resor, meddelande och kommunikation

4. Hemsituation

5. Barn eller fritid eller båda

6. Hälsan

7. Partner, förhållanden och kärlek

8. Karma, vad som ligger karmatiskt för dig

9. Lärdomar, utbildning, lag & ordning

10. Yrke/arbete

11. Vänner, omgivning

12. Blockeringar, oro

13. Vad som dominerar periodenKeltiska korset   200 kr

1. Gundkort: Min grundsituation, mitt utgångsläge

2. Inflytanden som hindrar eller befrämjar den grundläggande situationen

3. Mina medvetna tankar om frågan /situationen

4. Mina omedvetna tankar om frågan /situationen

5. Det som förut hade påverkat eller just upphör att påverka

6. Den som kommer att påverka eller just börjat påverka.

7. Jag själv. Min ståndpunkt och mitt sätt att närma mig frågan eller situationen

8. De energier som kommer till mig från yttervärlden

9. Mina förhoppningar eller det jag fruktar

10. ResultatKetltiska korset Osho Zen Tarot   200 kr

-Frågan

-Det som hämmar/ främjar eller döljer frågan

-Omedveten påverkan

-Medveten påverkan

-Gamla mönster, gamla sätt

-Nya mönster, förändrig till det nya

-Du själv: dina känslor och attityder till frågan

-Det du drar till dig utefrån

-Dina begär/vad du förnekar

-Lösningen/nyckelnPlanetarium läggning  150 kr

1. Dig själv

2. Månen Hemmet

3. Merkurius Karriär / Yrke

4. Venus Kärlek

5. Mars aggresion / Konflikter

6. Jupiter Ekonomi

7. Saturnus Intellekt

8. Resultat Svar på din frågaDiamanten  75 kr

För få större klarhet i en viss fråga.

Frågan

Påverkan inifrån, som du inte är medveten om

Påverkas utifrån, som du är medveten om

Det som behövs för en lösning

Lösningen, förståelsenNyckeln läggningen 100 kr

Öppnar dörren till insikt om en viss frågas dolda, omedvetna aspekter.

Allmän läggning om insikt om ditt inre just här och nu

Det som är undanträngt, Yin

Kortet din kvinnliga (passiva) aspekt,

-Yang -din manliga (aktiva) aspekt,

Meditationen (att kontemplera över) ,

Insikt om kroppen ,

Insikt om hjärtat,

Insikt om ditt innersta väsen,

Medvetenhet (förståelsen)VÄGLEDNING / RÅDGIVNING  50 kr

Som varit eller håller på att ta slut

Nutid

Nutid eller till en ny början

FramtidDa Vinci Tarot

Använd denna läggningen till att se närmare på hur du är upphovet till att saker och ting händer i ditt liv.

Du kommer att vägledas till en djupare förståelse och en ökad vaksamhet för hur du handlar, tänker och planerar.

Formulera din fråga positivt t ex Hur kan jag lyckas, Inga ja och Nej frågor. ( jag hjälper till med formuleringen vid behov)

 

 

Orsak- och verkan - läggningen  250 kr

Förfäder / ursprung /rötter: det här är problemet är roten i den förflutna.

Det du för med dig från det förflutna om detta problem

Orsaken eller den utlösande faktorn hos problemet i nuet

Problemet i sig

Den påverkan som problemet har på allting runt om kring dig

Det du tar med dig till framtiden av detta problem

Avkommor/frukt/utfall: Hur problemet påverkar framtiden

Hopp. Din positiva inställning Självhjälp

Farhågor. Din negativa inställning. Självsabotage

Sanningen om problemet: den grundläggande intentionen som behöver förändras

PARABOL LÄGGNINGEN   250 kr

När du står i begrepp att göra något. Grund frågan Vad ska jag göra?

-Det förgångna eller det som håller på att avslutas.

-Det nuvarande.

-Framtiden, eller det som just tar sin början.

-Vad bör göras?

-Hjälpande eller störande energier utifrån.

-Det största hoppet eller den största rädslan.

-Resultat.Inre balansering  200 kr

1. Huvud - Kommunikation

Positiva kort: Hur jag visar mig inför världen.

Negativa kort: Hur jag förhindrar kommunikation.

2. Självkänsla: Hur jag accepterar mig själv.

3. Vilka läxor hjälper mig till inre utveckling?

4. Hur jag ter mig utåt.

5. Hur jag handskas med världen:

mina handlingar, mitt beteende.

6. Relationer:

Positiva kort: Hur upprätthåller jag harmoniska, tillfredställande relationer?

Negativa kort: Varför mina relationer kan vara otillfredställande eller sakna harmoni.Den flygande fågeln 150 kr

Här och nu - lite off kortet

Motståndet - rädd för att flyga

Förmågan att svara an på frågan

Inre stöd (intuition) för att ta ansvar

Yttre stöd ( intiligent handling som svar på det intuitivt kända)

Avslappning och accepterande

Landningen - på en ny medvetandenivå

Inre Horisont ... Min egen 8 kort  200 kr

Vad jag har kommit över/ det som varit

Vad får mig att att växa

Vad händer när jag följer mitt inre

Se saker som de verkligen är

Vad söker du

Vad behöver du ta fram i dig själv

Vad kan du göra

Hur växer duSolros läggningen ...Min egen 6 kort  150 kr

Vem är jag? Nutid 1 månad

Vad vill jag? 2 månader

Hur når jag dit? 3 månader

Vilka redskap behöver jag? 4 månader

Hur blir resultatet? 5 månader

Lilla keltiska korset

Denna är är på 6 kort. Den plockar det bästa ur originalet och är mer rak på samtidigt som den inte tar lika lång tid. Denna är är på 6 kort. Den plockar det bästa ur originalet och är mer rak på samtidigt som den inte tar lika 

Nutid 5 kort  100 kr

Dåtid

Nära framtid

Din omgivning

Dina bästa förutsättningar

UtgångTarotläggning för en valsituation med 7 tarotkort  150 kr

1. Hur det förgångna påverkar dig

2. Vad som sker just nu

3. Vad som ser ut att ske gällande din fråga

4. Råd gällande fråga 1

5. Råd gällande fråga 2

6. Eventuella hinder du behöver överkomma

7. Utgång om du följer förslagen du fått i läggningenStarta eget företag” läggning med 7 tarotkort  150 kr

1. Vore det bra för mig att starta eget?

2. Är detta den bästa inriktningen på min blivande verksamhet?

3. Ska jag välja en annan inriktning som alternativ?

 4. Saker och influenser som arbetar emot mig

5. Saker som är till min fördel

6. Finns det någon eller något som kan vara till hjälp?

7. Kommer mitt företag att gå bra och bli framgångsrikt?

 

Yrkesliv och arbete med 5 tarotkort  100 kr

Följande 5 tarotkort svarar på dina funderingar runt arbete yrkesliv

1. Din situation nu
2. Hinder och barriärer
3. Din närmsta framtid rörande jobb
4. Råd på vägen
5. Framtida kommande influenserTarotläggning för Din nästa kärlek med 6 tarotkort  100 kr


1. Hur kommer Du att träffa nästa partner eller under vilka omständigheter
2. Vilket intryck kommer hon/han att göra på Dig
3. Potentialen för ett fast förhållande mellan Er
4. Potential för sambo/äktenskap mellan Er
5. Hur stark kommer kärleken att bli mellan Er
6. Vad kommer partnern/förhållandet att lära Dig

 

 

 


ROEN50 kr

Bra att använda om du vill veta hur det går med något särskilt; en arbetsintervju, ett framträdande eller ett möte kanske. Lägg korten som en tänkt ros. (Du behöver alltså inte ha en ros under, som på bilden.)

Första kortet är roten och representerar roten i din fråga.

Andra kortet är stjälken, som berättar vad du har att räkna med, luta dig emot, kan få hjälp ifrån.

Tredje kortet är törnet, som talar om något kommer att var emot dig; ev. fällor, vad du ska se upp med.

Fjärde kortet är blomman, som berättar vilka positiva sidor du kan vänta dig av situationen, vad som är till dina fördelar.

 

Gaia korten

 

Läggning med 4 kort  50 kr

Det förflutna Situationens tidigare inverkan

Nuet Hur situationen påverkar dig nu

Framtiden Framtida möjligheter ungefär 6 månader

Resultat Visar det övergripliga budskapet eller läxan, en sammanfattning av det som har granskatsStjärnläggningen för elementen 100 kr

Att använda pentagramsymbolen som bas för den här läggningen hjälper till att jorda de svar du får.

1 Jord Det fysiska problemet

2 Vatten Hur problemen påvärkar dina känslor

3 Luft Hur problemet påverkar dina tankar ( huvudfråga)

4 Eld Vad du kanske behöver för att ge dig hän och röra dig framåt

5 Ande Det som finns i ditt hjärta

6 Resultat Det gemensamma budskapet i alla kortRegnbågschakraläggning   200kr

Den här läggningen hjälper dig att förstå personen, förhållande eller situationen på en energinivå.

1 Röd Grund trossystem och idéer.

2 Orange Kännslor som blir triggade

3 Guk Självkänsla, vad som behöver bli väderat och hedrat

4 Grön medlidande, Vad som behöver förlåtas och älskas

5 Blå Kommunikation, Vilket är budskapet som behöver bli hört

6 Indigo Intuition, Vilken är kännslan som behöver kännas

7 Violet Gudomlighet, Vad som behäver upptäckas

8 Skattkista GåvanRelationsläggning  200 kr

Den här läggningen hjälper dig att förstå och hela alla typer av relationer, vare sig om det rör sig om romantik , familj, jobb, vänner eller om situationen

1 Hur relationen är bra för dig

2 Hur relationen är störande för dig

3 vad relationen lär dig att älska och hela dig själv

4 Hur relationen är bra för den andre

5 Hur relationen är störande för den andre

6 Vad relationen Lär den andra att älska och hela sig själv

7 Var relationen är nu

8 Vart relationen är på vägLäggning åt två håll  150 kr

Den här läggningen hjälper dig att fatta ett beslut. Den ger dig information om två sätt som ett val kan resultera i. Kom ihåg att det inte finns något rätt eller fel sätt, bara de sätt du bestämmer dig för.

1 Fördelarna med det första valet

2 Fördelarna med det andra valet

3 Läxan i det första valet

4 Läxan i det andra valet

5 Resultatet i det första valet

6 Resultatet i det andra valet 

ANNONS
Av Gun Pålsson - 12 juni 2018 12:18

     

Mina Diplom


Solljushealing

Energin i solen är en varm mycket högt vibrerande och kärleksfull energi, som är mycket fördelaktig och användbar i alla typer av behandling.

Solenergi har många goda egenskaper.

De viktigaste är läkning och förnyelse.

Healingenergin från solen gynnar även lycka, glädje, ro och ett inre lugn.

Vissa reumatiska sjukdomar kräver värme och man kan med fördel använda solljusenergierna till det.

I barndomen och ungdomsåren är vi mycket känsliga och kan manifestera många olika blockeringar utan att vi vet om det.

Den svåra upplevelsen påverkar dig nu som vuxen, utan att du vet om det eller ens tänker på det, inte förrän du känner av blockeringen i liknande situationer.

Då är det den gamla händelsen som ger liv åt minnet som du har i ditt undermedvetna.

När man healar till dina upplevda händelser i ditt liv med Solljushealingen så kan du får hjälpa med att lösa upp dessa blockeringar.

Yang är solen-den maskulina energin.

Man kan använda sig av annan healing tillsammans med Solljushealingen o man kan med fördel använda Månljushealing.

Kursen är på 2 veckor och efter godkänd och avslutad kurs erhåller man ett diplom.

Inga förkunskaper krävs.

Både initiering och kursen är på distans.

1 Initiering.

Kursen kostar 350 kr

 

Men om du samtidigt beställer Månljushealingen så kostar båda kurserna endast  kr 500 <3

 

 


Månljushealing ( Lunar Light Healing)


Månen har ett stort inflytande på vår fysiska kropp.

Fysiologiskt sett så påverkar månen matsmältningen, körtlarnas utsöndring och lymfystemet.

Den påverkar magen, kvinnors bröst och äggstockar och

den del av nervsystemet som är knuten till känslor sinnestillstånd, till begär, drifter och lidelser.

Energin från månen är en högt vibrerande och kärleksfull energi, den liknar energin från solen, välgörande och hälsosam att använda sig av i healingsessioner.

Månljushealingen har många utmärkta användningsområden.

Den är mest användbar till emotionell healing.

Månljushealingen hjälper till med alla feminina aspekter 

på livet.

Den stödjer, grundar, lugnar och är balanserande. 

Den renar och skyddar från negativa energier.

Månljushealingen är utmärkt att använda till undermedvetna problem, och på orsaker och problem som är relaterade till det.

Man kan med fördel använda sig av annan healing tillsammans med Månljushealingen o kombinera gärna med Solljushealingen.

Yin är månen-den feminina energin.

Kursen är på 2 veckor och efter godkänd och avslutad kurs erhåller man ett diplom.

Inga förkunskaper krävs.

1 Initiering

Både initiering och kursen är på distans.

Kostnad: 350 kr

Om du samtidigt beställer Solljushealingen så betalar du endast 500 kr för båda kurserna.  <3

 

 

 

Grundkurs i Tarotkort Distans

 

Innehåll

- Tarotkortens Historia

- Vad är Tarot

- Hur fungerar Tarot

- Stora  Arkanan

- Lilla Arkanan

- Hur börjar man?

- Vad ska jag tänka på innan jag börjar?

- Hur hanterar jag leken?

- Exempel på en bra läggning

- Övningar

 

Pris 400 kr

 

betala med Swish eller Bank  Uppgifterna får du privat när du är intresserad <3

 

 

ANNONS
Av Gun Pålsson - 11 juni 2018 10:31

Fick feedback igen av en och det ser ut såhär:

 Tack Marika Franzén! helt rätt kort. va lite förvirrad innan och visste inte om jag skulle ta en ny kurs eller jag skulle söka arbeten som lokalvårdare. Så som jag tolkade korten va att jag skulle fortsätta söka arbeten lokalvård hemstäd.

Av Gun Pålsson - 9 juni 2018 15:48

Idag så la jag ännu en kortläggning och det var från gudinnornas vägledning och såklart fick jag bra feedback igen. 

 

 Du kunde inte ha fått mer rätt kort. Det där är jag rakt igenom.
Du är riktigt duktig på detta, och ja du kommer rekomenderas oh de varmaste 💟💗

 

Så roligt att höra. =) Önskar er alla en fortsatt fin dag  Kram från Marika

 

 


 

 

Av Gun Pålsson - 9 juni 2018 09:47

Igår så la jag en kortläggning på en i våra grupp då jag inte har lagt kort på över 1 år för folk jag inte känner. Och jag fick en sådan bra feedback så det är roligt :D

Här kommer feedbacken:

 

Tack så himla mycket..Det stämmer precis på pricken..
Dur en stjärna snälla du😍😍

 

 

 

Önskar er alla en underbar lördag. 

Kram från Marika 

Av Gun Pålsson - 8 juni 2018 10:41

Just nu har jag bara en pendel. Hittar tyvärr inte min första pendel som jag hade.

 

 


Av Gun Pålsson - 8 juni 2018 10:34

Den allra första kortleken jag köpte var Budskap från dina Änglar

Sen blev det Romantik Änglarna

Sen Ärkeänglarna Orakelkort

Och sist köpte jag Gudinnornas Vägledning

Och såklart blir det fler sen :) 

             

Av Gun Pålsson - 8 juni 2018 10:23

Hejsan jag heter Marika Franzén och är 32 år.

Jag kommer urspungligen från Skåne men bor sen 6 år tillbaka i Uppsala tillsammans med min make Johan och våra 2 underbara döttrar Izabelle som är född 2012 och Thindra som är född 2018. 

 

Gun Pålsson är min mamma och vi kommer ha denna blogg gemensamt då vi vill hålla på med de andliga. Det är jätte roligt men även väldigt krävande. 

 

Jag har inte varit aktiv med de andliga på länge men nu skall jag börja igen så smått. Jag har redan börjat med veckans kort i våra grupp på facebook.  Då jag har ett spädbarn hemma som tar mycket energi så kommer jag tillbaka sakta men säkert. Jag passar på när hon sover och sitter med de andliga lite.

 

Jag har alltid haft en förmåga med de andliga speciellt när jag var barn. Men jag förträngde de på grund av omständigheterna som var då. Men för några år sen så testade jag att pendla och det var jätte kul. Så efter pendel så köpte jag min första kortlek och nu har jag 4 kortlekar. Jag kan även läsa av personer.

 

Första gången jag läste av en person var det typ 2-3 ord. Nu är det fler meningar när jag läser av.

 

   

 

 

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se